Logo

Telewizja Polska - Wiarygodny partner w biznesie.

Postępowanie ZP/TINT/51/2021 - wytworzenie składnika aktywów trwałych w formule „optymalizuj-buduj” poprzez wybudowanie zespołu budynków kanałów informacyjnych telewizji wraz z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu, na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza w Warszawie