Logo

Telewizja Polska - Wiarygodny partner w biznesie.

Kontakt 

Pomoc techniczna (po polsku):
tel.+48 22 428 19 28
helpdesk@eb2b.com.pl

Pomoc techniczna (angielski):
support@eb2b.com.pl


Właścicielem platformy jest:
eB2B Sp. z o.o.
www.eb2b.com.pl
AL. KEN 51 lok. U21
02-797 Warszawa

NIP: 951-223-07-07
REGON: 141119039
KRS: 0000288535
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 150.000 PLN