Logo

Telewizja Polska - Wiarygodny partner w biznesie.

Postępowanie 230-74/2019 - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru operatora technicznego usługi nadawczej DVB-T w multipleksie trzecim (MUX-3).